Nâng hạng thẻ để tận hưởng ưu đãi của VNA

10:00 25-02-2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay bị cắt giảm. Khi hạn chế dịch chuyển, làm cách nào để nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng?
 

Mua dặm/chặng bay xét hạng

Hội viên có thể mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng từ Chương trình Bông Sen Vàng để nâng hạng thẻ theo mức giá sau:

Tại Việt Nam: 2.350.000 đồng/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay

Thị trường ngoài Việt Nam: 100 USD/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay

Tham khảo thêm về điều kiện và cách thức mua dặm/chuyến bay xét hạng tại www.vietnamairlines.com

huyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng

Hội viên được quyền chuyển đổi từ dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm/chặng bay xét hạng để nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng với đơn giá chuyển đổi:

15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

Tham khảo thêm về điều kiện và cách thức chuyển đổi từ dặm thưởng sang dặm/chuyến bay xét hạng tại www.vietnamairlines.com