Xuất nhập khẩu

Ngoài dịch vụ hàng không, An Bình Air Services tiếp tục xây dựng chương trình du lịch, quảng bá du lịch theo yêu cầu kèm theo các loại hình dịch vụ tiện ích khác liên quan tới hàng không như xây dựng website, ứng dụng điện thoại để mang đến những dịch vụ trọn gói, những chuỗi sản phẩm thuận tiện, linh hoạt với giá cạnh tranh.