Dịch vụ phòng chờ

.

Người lớn ≥ 12t

2t ≤ Trẻ em < 12t

Em bé < 2t