Tin khuyến mại

Người lớn ≥ 12t

2t ≤ Trẻ em < 12t

Em bé < 2t